Sự thật về Phật Giáo: Niệm phật không thể thành Phật

Sự thật về Phật Giáo: Niệm phật không thể thành Phật

Chia sẻ trang này

 1. PHITHIEN25

  PHITHIEN25 New Member

  • 1 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn


  • 803 Lượt xem

  • 0 Lượt trả lời

  Phật Giáo chia sẻ rằng niệm Phật giải thoát là không có thật. Giải thoát theo Phật Giáo là phải thực tập đầy đủ và trọn vẹn Bát Chánh Đạo và đây là con đường có 1 không 2, không có lối đi thứ hai.


  Sự thật về Phật Giáo. Phật Giáo thuyết rằng niệm Phật chỉ là một dữ liệu rất nhỏ để chúng ta có được chánh niệm. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, giai đoạn đức Phật là nhớ đến Phật và nhớ đến 10 đức hiệu của 1 đức Phật chung, khác hoàn toàn với việc niệm danh hiệu đức Phật riêng. Dẫuu là đức Phật chung hay đức Phật riêng, việc niệm Phật không thể tăng trưởng các phước báo như đã được Trung Quốc hứa hẹn.


  Niệm Phật chỉ đạt được tâm yên tịnh, tĩnh tâm là phần đầu của chánh niệm để chúng ta đi sâu vào trong thiền định, cho nên niệm Phật như thế là rất tốt nhưng đừng hy vọng niệm Phật giải thoát vì điều đó sẽ rơi vào tình huống cầu bất đắc khổ do mê tín đị đoan.


  Niệm Phật thành Phật lại càng không thể được. Trong 10 đức hiệu, đức Phật nào cũng có đức hiệu “Minh Hạnh Túc”. “Minh” là từ tương đương của trí tuệ, “Hạnh” là kết quả của cuộc sống đạo đức và phước báo, nếu ai chưa tu đầy đủ 6 Ba La Mật, khởi đầu từ phước báo có “Bố Thí” hoàn thành ở “Trí Tuệ” siêu tuyệt thì người đó chưa đầy đủ được căn lành lớn và công đức lớn cho nên không thể nào thành được thánh A La Hán huống hồ là Phật. Cho nên, niệm Phật chỉ thành được chánh niệm thôi.


  Niệm Phật hoàn toàn không được Phật A Di Đà rước vì các đức Phật không thể làm ngoài Nhân Quả được. Nếu không hội đủ 5 tiêu chí vừa nêu mà Phật A Di Đà rước thì Phật thuộc về ô dù che chở, mà luật pháp thế giới người ta rất nghiêm cấm về lợi ích nhóm như thế này.


  Toàn bộ kết quả đạt được của việc Niệm Phật là chánh niệm. Muốn chánh niệm được nhanh thì đồng thời ta phải thực hiện được chính kiến, chánh tư duy để có trí tuệ, không mê tín dị đoan; chính ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn để có cuộc sống đạo đức cao quý. Nếu thiếu 7 yếu tố này, chúng ta rất khó kỳ vọng.


  Nói về việc hộ niệm để người chết được vãng sinh, hộ niệm là các hoạt động trợ giúp về tâm lý phải chú ý vào phân tích các nỗi khổ niềm đau. Hộ niệm pháp kinh tốt hơn việc hộ niệm bằng cách niệm Phật vì kinh thuộc về trí tuệ. Khi ta biết chọn lựa bài kinh phù hợp với người đang bị bệnh ta sẽ giúp cho họ rất nhiều vấn đề, khai sáng được tâm.


  Thời Đức Phật, hộ niệm là thuyết pháp. Nội dung bài thuyết pháp khi hộ niệm chủ yếu là kinh Vô Ngã tướng. Đó là bài pháp trị liệu tâm lý rất đặc biệt mà Đức Phật đã dạy. Các tăng sĩ làm hộ niệm không phải vì cầu vãng sinh mà bày tỏ tấm lòng của mình với người thân. Quá trình sống của một người sẽ quyết định việc tái sinh của người đó, không lệ thuộc vào ban hộ niệm.

Chia sẻ trang này

[X]