Nhật ký bằng Tiếng Anh - Daily Diary

Nhật ký bằng Tiếng Anh - Daily Diary

Chia sẻ trang này

 1. Girl_Libra

  Girl_Libra Member

  • 90 Bài viết

  • 24 Được cảm ơn


  • 3,003 Lượt xem

  • 3 Lượt trả lời 2. minhngoc

  minhngoc Active Member

  • 287 Bài viết

  • 39 Được cảm ơn


  it's raining....so sad.. Miss....
 3. Harry Tung

  Harry Tung Member

  • 193 Bài viết

  • 18 Được cảm ơn


  ất tham, i mít u nhiu
 4. Girl_Libra

  Girl_Libra Member

  • 90 Bài viết

  • 24 Được cảm ơn


  listening "My love will get you home". It's a good song....If you wander off too far, my love will get you home. If you follow the wrong star, my love will get you home. . If you ever find yourself, lost and all alone, get back on your feet and think of me, my love will get you home. Boy, my love will get you home.

Chia sẻ trang này

[X]